Chakradance™ je taneční terapie, která vychází z hlubinné psychologie C.G.Junga. Natalie Southgate se inspirovala svým studiem a vytvořila pohybovou terapii, kde zkombinovala několik věcí najednou: psychologii, starodávné vědění o čakrách, léčivou a vysokovibrační hudbu, řízené meditace a vizualizace, intuitivní tanec a automatickou kresbu v Mandala Art.

Chakradance™ je bezpečný a léčivý proces díky němuž se z těla uvolňují zaseknuté emoce či vzpomínky a my se osvobozujeme do radosti a naplněného života.

Chakradance™  je pro dospělé i pro děti.

Mandala art

Jedním z nejmocnějších způsobů, jak přenést zážitek z tance do vědomí, je ztvárnit mandalu. Jedná se o mocné integrační procesy, které jsou jedním z klíčů k uzdravování a vnitřní síle.

Představte si, jaké by bylo

 • stvořit takový život, který si ze srdce přejete a zasloužíte
 • žít smyslný a vášnivý život, v němž se osvobodíte od starých vzorců chování
 • uvolnit toxická přesvědčení a vnímání a povznést se do svobodného života plného síly
 • vnést uzdravení do svých vztahů, včetně vztahu k sobě samé
 • přitahovat do svého života lidi, příležitosti a zážitky, po kterých toužíte
 • rozvinout svou intuici na novou úroveň
 • otevřít se duchovnímu vedení na tak vysoké frekvenci, že se budete cítit hluboce podporováni v každém aspektu svého života

„Vaše vize budou jasné pouze tehdy, když se podíváte do svého vlastního srdce. Kdo se dívá jen směrem ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“

Carl Gustav Jung - švýcarský psychiatr a psychoterapeut

Chakradance™

Chakradancekids™

Kurzy Chakradance™ Kids nabízí dětem prostor, ve kterém mohou bezpečně a přirozeně zkoumat, kým doopravdy jsou. Prostřednictvím moderních pohádek, pohybu, hudby a umění děti objevují zábavným a poutavým způsobem své emoce a učí se je svobodně vyjadřovat. Jsou podporovány k tomu, aby rozvíjely hlubší vztah k sobě samým i ke světu kolem sebe. Jsou povzbuzovány k tomu, aby přijaly své jedinečné vlastnosti a oslavovaly svou individualitu.

Cílem tohoto programu je posílit děti, aby se v životě orientovaly se sebedůvěrou, odolností a hlubokým smyslem pro sebeuvědomění. Je to cesta sebepoznání a růstu, kde je každé dítě oceňováno, podporováno a povzbuzováno, aby zářilo svým vlastním způsobem.

Chakradance™ Kids je seberozvojová metoda, při níž děti zdokonalují motorické dovednosti, rozvíjí kreativitu, představivost a sebevyjádření prostřednictvím hry. Učí se všímavosti, vnímají smysl pro komunitu, prohlubují empatii a porozumění, skrze zvědavost a objevování zažívají lásku k učení a zlepšují sociální dovednosti. 

Chakradance™ Kids je celistvý systém který je zaměřen na fyzické, mentální emocionální a energetické tělo dítěte. Jednoduše propojuje tělo, mysl a duši.

 

Zakladatelky Chakradance™ Kids

Natalie Southgate a Anna Kelly založily v roce 2013 společnost Chakradance™ Kids (dříve inamojo™).

Programy Chakradance™ Kids čerpají z jejich společného nadání, duševní vášně a zkušeností, aby hluboce ovlivnily svět napříč všemi generacemi.

V roce 1998 Natalie vytvořila Chakradance™, kde  zkombinovala své vzdělání v oblasti tance, jungiánské psychologie a léčení čaker. Tato terapie se stala mezinárodně uznávanou léčebnou metodou pro dospělé ve více než 70 zemích.

Anna přináší zkušenosti jako učitelka jógy a holistická poradkyně, která se věnuje přírodním terapiím. 

Anna vyučovala jógu a zdravý životní styl nejen ve školách, a školkách, ale i ve svém vlastním studiu jogy

Jak lekce probíhají?

Každá lekce má stejný formát, ale zaměřuje se na jiné téma a jiný způsob učení. Děti se seznamují s jednotlivými čakrami, které rezonují s určitými životními oblastmi, pomocí poutavých příběhů a speciálně vytvořené hudbě.

Příběhy byly napsány tak, aby dětem přinesly důležitá životní ponaučení. Do každého příběhu se mohou „vcítit“ tak, že se vtělí do postav v hudebně-pohybové části, a poté vyjádří své pocity z příběhu v kreativním světe mandal.

V těchto hodinách se také učí relaxační techniky a techniky pro zvládání emocí, jako je břišní dýchání a mindfulness.

Lekce jsou hravé, kreativní a plné kouzel, protože tak se děti učí nejlépe.

Prostřednictvím hluboce prožitkového, magického a hravého procesu budeme společně zkoumat základní témata:

 • důvěřovat svým instinktům
 • zdravě vyjadřovat emoce
 • posilovat sebeúctu a sebevědomí
 • rozvíjet soucit se sebou samým a ostatními
 • sebevyjádření a vyjadřování vlastní pravdy
 • schopnost intuice a představivosti
 • uvědomění si sebe sama a druhých
 • pocit sounáležitosti se světem